فیزیک اپتیک و لیزر

در جهان امروز رشد فناوری های مرتبط به علوم و فنون مرتبط با نور شامل فناوری های اپتیک، الکترواپتیک، لیزر و فوتونیک، با روند سریع و پرشتابی در جریان است. علوم و فنون متنوع و کاربردهای چشمگیر این فناوری ها باعث شده تا کشورهای پیشرفته صنعتی برای حفظ موقعیت اقتصادی و تسلط علمی و تخصصی جهانی خویش، سرمایه گذاری های کلانی در این عرصه نمایند. این سرمایه گذاری ها در حوزه فناوری طراحی و ساخت انواع مختلف لیزر، ابزارآلات اپتیکی و آشکارسازهای فوتونیکی و نیز ایجاد زیرساخت های علمی و تخصصی است.

برخی از کاربردهای اپتیک و لیزر: امور ارتباطات (سریع تر و پویاتر کردن شبکه های نوری)، طراحی و تولید صنعتی (برش، حکاکی، لایه‌نشانی، پردازش مواد)، پزشکی (تحقیقات پیش بالینی، تومورشناسی، تصویربرداری و پایش عصبی و ...)، آموزش و تحقیقات و به عنوان یک فناوری کلیدی برای فناوری‌های دیگر.