فیزیک مهندسی

رشته فیزیک مهندسی دانشجویان را برای استفاده از فیزیک در جهت مقابله با چالشهای مهندسی و استفاده از مهندسی برای پاسخگویی به سوالات فیزیک آماده می کند. رشته فیزیک مهندسی بر روی نشان دادن و توسعه درک متقابل بین حل مسئله، ریاضیات و فیزیک در مهندسی متمرکز است. این رشته شامل استفاده از تکنیک های حل مسئله ریاضی و محاسباتی برای مدل سازی کاربردهای فیزیکی در مهندسی است. با تمام این تفاسیر، تفاوت اساسی بین فیزیک مهندسی و سایر گرایشهای مهندسی این است که دانشجویان فیزیک مهندسی همان مباحث فیزیک پیشرفته به ویژه مکانیک کوانتوم و مکانیک آماری را مانند رشته های فیزیک میخوانند. دانشجویان رشته فیزیک مهندسی، یک پروژه شامل یک گزارش کتبی و شرکت در سمینار و همچنین تحقیق و طراحی در این دوره را تحت هدایت یکی از اعضای هیئت علمی می گذرانند.

 پس از اتمام موفقیت آمیز دوره کارشناسی، از دانشجویان این رشته انتظار می رود:

1. مفاهیم مقدماتی و کلیدی اصول اساسی فیزیک را بدانند.

2. دانش فیزیک را در موقعیت های عملی مهندسی اعمال کنند.

3. مهارتهای محاسباتی مناسب را توسعه دهند و ...

سرانجام، رشته فیزیک مهندسی به دانشجویان علاقه مند به فیزیک و مهندسی اجازه می دهد تا مطالعات خود را در مناطق مشترک این رشته ها متمرکز کرده و دانشجویان را پس از تحصیل برای ادامه کار در صنعت آماده می کند.