ریاضی-آنالیز

گرایش آنالیز دایر در گروه ریاضی دانشکده علوم پایه در سه شاخه زیر معرفی می­گردد:

  • آنالیز هارمونیک. علاوه بر فعالیت در زمینه آنالیز هارمونیک، موضوعاتی مرتبط به این رشته در  زمینه هایی مانند انالیز تابعی، - نظریه عملگرها، - آنالیز روی گروه های موضعا فشرده و نیم گروه­های موضعا فشرده است. همچنین فعالیت در زمینه های  جبر باناخ،  جبرهای گروهی و نیم گروهی انجام می­گردد.
  • آنالیز تابعی کاربردی.  در این گرایش به کمک تکنیک های آنالیز غیرخطی که به سه دسته عمده  روشهای یکنوایی، توپولوژیکی و تغییراتی است به حل مسایلی درزمینه یافتن جواب، بررسی تعداد جواب­ها و تحلیل رفتار آنها، تعیین منظم بودن جواب و تعیین علامت آنها برای معادلاتی شامل عملگرهای غیرخطی می پردازد. مسایل مورد بررسی، غالبا از مدل­سازی پدیده های طبیعی برآمده­اند. نتایج پرشمار و کاربرد فراوان در علوم روز همچون ریاضیات زیستی، اقتصاد، بهینه سازی و فیزیک کوانتوم، گواهی بر اهمیت و جذابیت این گرایش است.
  • حساب و دیفرانسیل کسری ( یعنی تعمیم حساب دیفرانسیل و انتگرال به مفهوم کلاسیک). اهم فعالیت در این گرایش، کاربرد های آن درزمینه های : الف. نظریه معادلات دیفرانسیل  ب.  نابرابری­ها   ج. آنالیز عددی د. موضوع مرتبط مورد علاقه داوطلب مانند فرایند های تصادفی، آنتروپی، و ... می باشد. هرچند که کاربرد های آن در سایر علوم بویژه رشته فیزیک و بعضی از رشته های مهندسی نقش اساسی دارد.