ریاضی-آنالیز عددی

این شاخه به تربیت کارشناسانی می­پردازد که علاوه بر اندوخته کافی از دانش ریاضی، توانایی تحلیل کمی و کیفی مسائل صنعتی، اقتصادی و بهینه­سازی آنها را  دارند. آنالیز عددی به مطالعه و مدل­سازی پدیده­های فیزیکی و اعمال روش­های تقریبی برای حل آن دسته از مسائل ریاضی می‌پردازد که با روش‌های تحلیلی و دقیق قابل حل نیستند. زبان‌ها و نرم‌افزارهای مختلفی در پیاده­سازی الگوریتم­ها استفاده می­شوند. از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • MATLAB
  • Maple
  • Mathematica

 در آنالیز عددی شاخه‌های زیر مورد مطالعه قرار می‌گیرند که زمینه و افراد متخصص تمامی ذیل در این گروه موجود می­باشد:

  • جبر خطی عددی
  • حل عددی معادلات دیفرانسیل خطی و غیر خطی
  • حل عددی مسایل کنترل بهینه
  • بهینه سازی عددی
  • آنالیز بازه­ای
  • حل عددی مسایل حساب تغییرات
  • حل عددی معادلات دیفرانسیل کسری