ریاضی-جبر

جبر یکی از گرایش­های موجود در رشته ریاضیات و کاربردها در مقطع تحصیلات تکمیلی می­باشد که دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل هم اکنون در مقطع کارشناسی ارشد در این گرایش دانشجو می­پذیرد.

از جمله زمینه های مختلف در گرایش جبر عبارتند از :

 • جبر جابجایی
 • جبر ناجابجایی
 • نظریه گروه ها
 • نظریه حلقه ها و مدول ها
 • جبرترکیبیاتی
 • هندسه جبری
 • ساختارهای جبری فازی
 • ابرساختارهای جبری

عمده موضوعات تحقیقاتی که توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در گرایش جبر در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل انجام می­پذیرد عبارتند از :

 • جبر ناجابجایی
 • نظریه گروه­ها
 • نظریه حلقه­های تقسیم
 • نظریه مدول­ها
 • جبر فازی