رویدادها

موفقیت دانشجویان تیم المپیاد رشته ریاضی دانشگاه در مرحله نهایی المپیاد دانشجویی کشور در سال ۱۴۰۰

موفقیت دانشجویان تیم المپیاد رشته ریاضی دانشگاه در مرحله نهایی المپیاد دانشجویی کشور در سال ۱۴۰۰

اعضای سه نفره تیم المپیاد ریاضی دانشگاه در لیست ۳۴ نفر برگزیده مرحله نهایی المپیاد ریاضی دانشجویی کشور در سال ۱۴۰۰ قرار گرفته اند. خانم زهره امینی با کسب رتبه ۲۳ و زینب مسافری و نازنین میرزایی با کسب رتبه مشترک ۲۶ در لیست برگزیدگان مرحله نهایی المپیاد دانشجویی ریاضی کشور قرار گرفته اند.

ادامه مطلب